Android

Java Karekterler

Harflerle çalışırken primitive data türü olan char kullanılır.

Örnek;

Geliştirme yaparken objeler yerine primitive data type (birincil veri tipi) kullanmak istediğimizde bazı durumlarla karşılarız. Java bu gibi durumlardan bizi wrapper class (sarmal sınıf)’lar ile bizi kurtarır.Character  sınıfınıda primitive char tipi için yaratmıştır.

Character sınıfı karakterlerde oynamalar yapabilmek için yararlı metotlar sunmaktadır.

Character constructor’ı nı kullanarak Character objesi yaratılabilir.

Bazı durumlarda java compiler (derleyici) bizim için Character nesnesini oluşturur. Örneğin, eğer bir metot ile birincil (primitive )  char tipine geçilirse bir nesne yaratılır. Java compiler otomatik olarak char’ ı Character olarak dönüştürür.Bu özelliğe autoboxing veya unboxing denir.

Karakterlerin önlerine backslash  (\) koyularak özel durumlar yaratılabilir.Bu özel durumlara escape sequence denir.

  • \t            Bulunduğu noktada bir tab koyar.
  • \b           Bulunduğu noktada metine bir backspace ekler.
  • \n           Bulunduğu noktada metine  yeni bir satır ekler.
  • \r            Bulunduğu noktada metine bir satır başı ekler.
  • \f            Bulunduğu noktaya form feed ekler.
  • \’             Bulunduğu noktaya tek tırnak (‘) ekler.
  • \”            Bulunduğu noktaya çift tırnak (“) ekler.
  • \\            Bulunduğu noktaya backslash (\) ekler.

Compiler (derleyici ) print statementlerde  bir escape sequence ile karşılaştırğında ,escape sequence’i yorumlar.

Örnek:

Eğer çift tırnak içerisine tırnak (“)yazdıracaksak mutlaka escape sequence (\”) kullanmalıyız.

Bu kodun çıktısı şu şekilde olacaktır.

Bana “Merhaba!” dedi.

Character Metotları:

Character sınıfının alt sınıflarında bulunan önemli metotlar.

isLetter()

Belirlenen char değerinin harf olup olmadığına bakar.

isDigit()

Belirlenen char değerinin rakam olup olmadığına bakar.

isWhitespace()

Belirlenen char değerinin boşluk (white space) olup olmadığını kontrol eder.

isUpperCase()

Belirlenen char değerinin  büyük harfli olup olmadığını kontrol eder.

isLowerCase()

Belirlenen char değerinin  küçük harf olup olmadığını kontrol eder.

toUpperCase()

char olarak belirlenen karakteri büyük harf olarak döndürür.

toLowerCase()

char olarak belirlenen karakteri küçük harf olarak döndürür.

toString()

Belirtilen char değerini temsil eden bir String objesi döndürür.

Listede ki bu metotları kullanırken “java.lang.Character API” tanımlamalarına bakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu