Java

Java Sayılar

Sayılarla çalışırken  primitive veri tiplerini kullanırız(byte, long ,double..)

Örnek:

Projemizi geliştirirken karşılaşacağımız durumlardan biri de birincil veri tipleri yerine objeleri kullanmaya olan ihtiyacımızdır. Bu yüzdendir ki Java birincil veri tiplerini içeren sınıflara sahiptir.

Bütün sarmalayan sınıflar (wrapper calasses (Integer, Long, Byte, Double, Float, Short)) abstract Number(soyut numara ) sınıflarının alt sınıfıdır.

Bir objeye ihtiyaç duyduğumuzda primitive type kullanılır ve Compiler “boxes ” adı altında paket sınıflarını ayarlar.Buna benzer olarak compiler “unboxes”  yaparak objeleri primitive’miş gibi algılar.Number java.lang.package’ın bir parçasıdır.

Boxing ve unboxing örneği;

 

Eğer “x”   atanmamış ise compiler “x”i boxlar çünkü “x” bir integer (tamsayı) objesidir.

Eğer “x” unboxed ise sayı olarak ekleme yapılır.

Metodlar

Numara sınıfının alt sınıflarından kullanabilen metodlar şunlardır;

xxValue()

numara nesnesinin değerini  xxx data tipine  çevirir ve geri döndürür.

compareTo()

Alınan değeri numara nesnesi ile karşılaştırır.

equals()

Alınan değer ile numara nesnesinin eşit olup olmadığını belirler.

toString()

Belirtilen nesneyi String nesnesi cinsinden döndürür.

parseInt()

Belirli bir string’in ilkel veri türünü almak için kullanılır.

abs()

Argümanın mutlak değerini döndürür.

ceil()

Argümandan büyük ya da eşit olan en küçük sayıyı double olarak döndürür.

floor()

Argümandan küçük ya da eşit olan en büyük sayıyı double döndürür.

rint()

Argümanımıza en yakın sayıyı double olarak döndürür.

round()

Argümana en yakın long veya int değerini döndürür.Yuvarlama işlemi yapar.

min()

2 argümandan küçük olanı döndürür.

max()

2 argümandan büyük olanı döndürür.

exp()

Argümanı doğal logaritma tabanı olarak döndürür.

log()

Argumanın doğal logaritmasını verir.

pow()

İlk arguma üssü ikinci argümanı hesaplar  ve döndürür.

sqrt()

Ardumanın kökünü alır.

sin()

Blirtilen double değerinin sinüs’ünü alır.

cos()

Belirtilen double değerinin kosinüs’ünü alır.

tan()

Belirtilen double değerinin tanjant’ını alır.

asin() 

Blirtilen double değerinin ark sinüs’ünü alır.

atan()

Belirtilen double değerinin ark tanjant’ını  alır.

atan2()

Dikdörtgensel koordinatları (x,y) polar koordinatlara (r,teta) çevirir ve teta’yı döndürür.

toDegrees()

Argümanı dereceye çevirir.

toRadians()

Argümanı radian’a çevirir.

random()

Rastgele numara çevirir .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu