Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Terimleri: İngilizce-Türkçe Sözlük

Siber güvenlik, dijital dünyada yaşanan tehditlerin önüne geçmek için kullanılan bir dizi teknoloji, süreç ve uygulamaları kapsayan bir alan olarak öne çıkmaktadır. Siber suçlar ve siber saldırılar, işletmeler, hükümetler ve bireyler için büyük bir tehdit oluşturduğu için, siber güvenlik konusu son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu sözlük, siber güvenlik alanında sıkça kullanılan İngilizce terimleri, Türkçe anlamları ve okunuşları ile birlikte sunarak, bu alanda çalışanlar ve ilgilenenler için bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

siber güvenlik alanında kullanılan İngilizce Terimler

siber güvenlik alanında kullanılan temel terimleri, Türkçe anlamları ve okunuşları ile birlikte aşağıda listeledim:

 • Cybersecurity: Siber güvenlik (say-ber güv-en-lik)
 • Malware: Kötü amaçlı yazılım (mal-weyr)
 • Virus: Virüs (vay-rus)
 • Trojan: Truva atı (tro-yan)
 • Worm: Solucan (werm)
 • Phishing: Kimlik avı (fih-şing)
 • Spoofing: Sahteleme (spuf-ing)
 • Firewall: Güvenlik duvarı (fayr-wol)
 • Encryption: Şifreleme (en-krip-şın)
 • Authentication: Kimlik doğrulama (ot-en-ti-key-şın)
 • Access control: Erişim kontrolü (ak-ses kon-trol)
 • Vulnerability: Zayıflık (vıl-nı-ra-bıl-i-ti)
 • Exploit: Sömürü (ek-sployt)
 • Penetration testing: Sızma testi (pen-i-trey-şın tes-ting)
 • Incident response: Olay yanıtı (in-si-dınt ri-spans)
 • Risk management: Risk yönetimi (risk me-nij-mınt)
 • Security audit: Güvenlik denetimi (se-kyu-ri-ti o-dit)
 • Cyber attack: Siber saldırı (say-ber at-tek)
 • Cybercrime: Siber suç (say-ber kraym)
 • Cyber espionage: Siber casusluk (say-ber es-pi-yo-naj)
 • Data breach: Veri ihlali (dey-ta briç)
 • DDoS attack: Dağıtık Hizmet Reddi saldırısı (di-di-o-es at-tek)
 • Hacking: Sızma (hek-king)
 • Social engineering: Sosyal mühendislik (sos-yal en-jı-nir-ing)
 • Threat intelligence: Tehdit istihbaratı (tret in-tel-i-cens)
 • Two-factor authentication: İki faktörlü kimlik doğrulama (tu-fak-tor ot-en-ti-key-şın)
 • Virtual private network (VPN): Sanal özel ağ (vır-tü-el pray-vit net-wurk)
 • Zero-day vulnerability: Sıfır gün zayıflığı (zer-o-dey vıl-nı-ra-bıl-i-ti)
 • Intrusion detection system (IDS): İstila tespit sistemi (in-tu-ru-jın di-tek-şın sis-temi)
 • Security information and event management (SIEM): Güvenlik bilgi ve olay yönetimi (se-kyu-ri-ti in-for-mey-şın and i-vent me-nij-mınt)

Siber güvenlik, günümüz dijital çağında oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmeler, hükümetler ve bireyler için siber suçlar ve siber saldırılar büyük bir tehdit oluşturmakta ve bu tehditlerin önüne geçmek için siber güvenlik teknolojileri, süreçleri ve uygulamaları kullanılmaktadır. Bu sözlük, siber güvenlik alanında sıkça kullanılan İngilizce terimleri, Türkçe anlamları ve okunuşları ile birlikte sunarak, bu alanda çalışanlar ve ilgilenenler için bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir. Umarım bu liste, siber güvenlik konusunda farkındalığınızı artırır ve daha güvenli bir dijital dünyada hareket etmenizi sağlar.

Umarım bu liste, siber güvenlik alanında kullanılan terimleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu