Java

Java Temel Veri Tipleri

Değişkenler ayrılmış hafıza alanında değer tutarlar. Bunun anlamı değişken oluşturulduğunda hafızada alan ayırtılmış olunur.

Değişkenlerin temel data tiplerinde, işletim sistemi hafıza ayırır ve ayrılmış hafızada ne tutacağına karar verir. Bu yüzden tam sayılar, ondalık sayılar ve karakterler bu değişkenlerde tutulabilir.

 

Java’da iki tip data tipi vardır :

 • Temel Data Tipleri
 • Referans/Nesne Data Tipi

Primitive Data Types 

Java sekiz tane temel data tipini destekler. Temel data tipleri önceden tanımlanmıştır. Bunlar :

byte 

 • Byte data tipi 8-bit işaretli sayı tutar.
 • Minimum değeri -128’dir.
 • Maksimum değeri 127’dir.
 • Default değeri 0’dır.
 • Byte data tipi büyük dizilerde alandan tasarruf için kullanılır. İnt değişkenlere göre 4 kat daha az yer kaplar.
 • Örnek : byte sayi = 100, byte sayi2 = -50

short

 • Short data tipi 16-bit  işaretli sayı tutar.
 • Minimum değeri -32,768 (-2^15)tir.
 • Maksimum değeri 32,767 (2^15-1)dir.
 • Default değeri 0’dır.
 • Byte data tipinde olduğu gibi hafızadan tasarruf için kullanılır. İnt değişkenlerden 2 kat daha az yer kaplar.
 • Örnek : short s = 10000 , short r = -20000

int

 • İnt data tipi 32-bit işaretli tam sayı tutar.
 • Minimum değeri -2^31 ‘ dir.
 • Maksimum değeri 2^31-1 ‘ dir.
 • Default değeri 0’ dır.
 • İnt genellikle tamsayı değerler için kullanılır.
 • Örnek : int a = 100000 , int b = -200000

long

 • Long data tipi 64-bit işaretli sayıları tutar.
 • Minimum değeri -2^63 ‘dür.
 • Maksimum değeri 2^63-1 ‘dir.
 • Default değeri 0L ‘dir.
 • Bu tip int tipinden daha geniş aralıkta sayı tutmak için kullanılır.
 • Örnek : long a = 100000L , long b = -200000L

float

 • Float data tipi 32-bit (IEEE 754) ondalıklı sayıları tutar.
 • Float temel olarak geniş ondalık sayı dizilerini tutmada kullanılır.
 • Default değeri 0.0f ‘ tir.
 • Floar data tipi para gibi tam değerleri tutmak için kullanılmaz!
 • Örnek : float f = 234.5F

double

 • Double data tipi 64-bit (IEEE 754) ondalık sayıları tutar.
 • Bu tip genel olarak ondalık değerleri tutmada sıklıkla kullanılır.
 • Default değeri 0.0d ‘ dir.
 • Örnek : double d1 = 123.4

boolean

 • Boolean data tipi bilgiyi bir bit olarak temsil eder.
 • İki tane olası değeri vardır. : true ve false.
 • Default  değeri false ‘dur.
 • Örnek : boolean b = true

char 

 • Char data tipi tek 16-bit Unicode karakterleri tutar.
 • Minimum değeri ‘\u0000’ (yada 0)
 • Maksimum değeri ‘\uffff’ (yada 65,535)
 • Char data tipi herhangi bir karakteri tutmak için kullanılır.

Örnek : char letterA = ‘A’

Referans Data Tipi 

 • Referans değişkenler sınıfların tanımlanmış yapılandırıcı metotları kullanılarak oluşturulur. Nesnelere erişmek için kullanılırlar. Bu değişkenler özel tiplerdir değiştirilemezler. Örneğin Employee, Puppy,..
 • Sınıf nesneleri , ve çeşitli array değişkenleri referans data tipidir.
 • Default değeri null ‘dur.
 • Referans değişkenler bildirildiği tipteki objeye refer ederler.
 • Örnek : Animal a = new Animal (“giraffe”)

Java Literalleri 

Literal her hangi temel tip değişkenine atanmalıdır. Örnek :

byte, int, long, ve short onluk tabanda,16lık tabanda ve 8lik tabanda ifade edilir.

Ön ek olarak kullanılan sıfır 8lik, 0x ise 16lık tabanı temsil eder. Örnek :

String literallerinde ise şöyledir :

String ve char tiplerinin literalleri Unicode karakterleri içerir. Örnek :

Java dilinde string ve char literalleri için bazı kaçış dizilerini desteklenir. Bunlar :

notasyon Karakter temsili
\n Yeni satıra geçme (0x0a)
\r yazı başına gitme (0x0d)
\f Formfeed (0x0c)
\b silme (0×08)
\s boşluk (0×20)
\t tab
\” Çift tırnak
\’ Tek tırnak
\\  Slash koyma
\ddd 8’lik tabanda karakter (ddd)
\uxxxx 16’lık tabanda UNICODE character (xxxx)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu