Java

Java Diziler

Java boyutu belirlenmiş aynı tipteki eleman dizesini depolayan “ Diziler “ veri yapılarını kullanmamıza olanak sağlar. Diziler veri grubunu depolamak için kullanılırdı, fakat bir diziyi aynı tipteki değişken grubu olarak düşünmek daha faydalıdır. Değişkenleri tek tek tanımlamaktansa ( sayi0,sayi1,sayi2 … , sayi99 ), sayilar isimli bir tane dizi değişkeni tanımlarız ve sayilar[0], sayilar[1], sayilar [2] … sayilar [99] şeklinde kullanabiliriz.Bu dersimizde dizi değişkenlerinin tanımlanması, yeni bir dizi oluşturma, ve indekslenmiş değişkenleri kullanarak dizinin işlenmesini konu alacağız.

 

Declaring Array Variables

Bir diziyi bir program için kullanmak için, diziyi referans gösterecek bir değişken tanımlamalısınız, ve değişkenin referans gösterebilmesi için dizinin veri tipini de mutlaka belirlemelisiniz.Dizi değişkeni tanımlamak için söz dizimi :

dataType [] arrayRefVar stili tercih edilmiş.Diğer still ise ( dataType arrayRefVar [] ) C/C++ dillerinden gelmiştir.C/C++ programlamacılarının uyum sağlaması için Java’da da benimsenmiştir.

ÖRNEK :

 

Creating Arrays 

New operatörünü kullanarak aşağıdaki gibi yeni bir array oluşturabilirsiniz.

Yukarıda durum iki şey yapar :

  • new dataType[arraySize]; kullanarak bir array oluşturur.
  • Yeni oluşturulan arrayRefVar referansına atama yapılır.

Bir diziyi oluştururken değer atama işlemini de beraberinde yapabiliriz. Yani tek satırda tanımlama ve değer atama işlemi yapabiliriz.

Dizi oluştururken alternatif bir yol ise ;

Dizi elemanlarına indeksleri ile ulaşılabilir.İndeksler 0’dan başlayıp dizi uzunluğunun bir eksiğine (arrayRefVar.length-1) kadar gider.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte bir dizi değişkeni tanımlanıyor ve double tipinde 10 elemanlı bir dizi oluşturup myList ismine atama yapılıyor.

Dizinin İşlenmesi 

Bir dizi işlenirken , biz çoğunlukla bir döngü kullanırız. Bunun sebebi ise dizi içerisindeki elemanların hepsinin tipleri aynı olmakla birlikte dizinin de boyutunu biliyor olmamızdır.

Örnek:

Burada dizi oluşturma, ilk değeri atama ve diziyi işleme aşamalarını görebilirsiniz.

Ekran çıktısı ise ;

 

Foreach döngüsü 

JDK 1.5 ile birlikte foreach isimli yeni bir for döngüsü tanıtıldı.Bu for döngüsü bütün elemanları indeks’e bağlı olmadan sırasıyla travers eder.

Örnek :

Aşağıdaki kod myList dizisindeki bütün elemanları gösterir.

Ekran çıktısı ;

 

Dizilerden methodlara geçiş

Methodlarda değişken olarak ilkel değişkenleri kullanabildiğimiz gibi dizileri de methodlarda değişken olarak kullanabiliriz.Örneğin aşağıdaki method da elemanlar int dizisinin içinde gösteriliyor.

Methodu dizi değişkeniyle çağırabilirsiniz.Örneğin aşağıdaki method 3,1,2,6,4 ve 2 çıktısını verir.

Method’dan diziye geri dönüş

Bir method aynı zamanda bir diziye de geri dönüş yapabilir.

Örnek : 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu