JavaProgramlama

Tasarım Desenlerine Genel Bakış

Tasarım Desenleri, deneyimli Object-Oriented yazılım geliştiricileri için en iyi uygulamayı sunar. Şöyle ki, bu tasarım desenleri, yazılım geliştiricilerin yazılım geliştirme süresince karşılaştıkları genel problemlerin çözümü olarak tanımlanır. Bu çözümler zamanla çok sayıda yazılım geliştirici tarafından deneme yanılma yolu ile edinilmiş ve genel çözüm olarak sunulmuştur.

Gang of Four Nedir?

1994 yılında, dört yazılım geliştirici yazar, yazılım geliştirme konusunda tasarım desenlerinin kopseptini “Design Patterns – Element of Reusable Object-Oriented Software” kitabı ile yayınlamıştır.Bu yazarlar genel olarak “Gang of Four(GOF)” olarak bilinir.

Tasarım Desenleri Kullanımı

Yazılım geliştirmede tasarım desenlerinin iki ana kullanımı vardır.

  • Geliştiriciler İçin Ortak Platform

Tasarım desenleri  geliştiricilere standar bir terminoloji sunar ve bu tasarım desenleri özel yazılım senaryoları için belirlidir.Örnekle açıklamak gerekirse, Singleton deseni single(tek) bir object anlamına gelir. Yani single tasarım desenine aşina bütün geliştiriciler singleton tasarım desenini kullanarak tek bir nesne kullanımını uygulayacak. Böylece birbirlerine programın signleton pattern kullandığını söylediğinde diğerleri tek bir nesne yaratıldığını anlayacak.

  • İyi Bir Pratik

Tasarım desenleri uzunca bir süre içerisinde geliştirilmiştir.Deneme yapılma yoluyla en iyi desene varılmaya çalışılmıştır. Ve bu süre sonunda Tasarım desenleri yazılım geliştirme süresince karşılaşılan problemlere en iyi çözümü sunmuştur.Bu tasarım desenlerini öğrenmek deneyimli olmayan geliştiricilere, yazılım tasarımını daha hızlı ve iyi bir biçimde öğrenme olanağı sağlar.

Tasarım Deseni Türleri

Her bir tasarım deseni için GOF’un Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software kitabına ulaşabilirsiniz. Toplamda 23 tane tasarım deseni vardır.Bu 23 tasarım deseni 3 kategorite sınıflandırılabilir.

  • Creational
  • Structural
  • Behavioral

Ayrıca J2EE tasarım desenleri ni içeren ayrı bir kategoriyi de inceleyeceğiz.

Creational(Yaratımsal) Tasarım Desenleri

Bu tasarım desenleri bir nesnenin direk new operatörüyle değil, nesnenin yaratılma mantığını gizleyerek nesneyi yaratma olanağı sağlar. Bu tasarım desenleri, verilen bir durum için yaratılacak nesnenin hangisi olacağına karar vermede programa esneklik sağlar.

Structural(Yapısal) Tasarım Desenleri

Bu tasarım desenleri daha çok class ve nesne yapısıyla ilgilenir. Sınıfları ve Nesneleri birleştirerek geniş çaplu yazılım mimarilerinin kurulmasına olanak sağlayan yeni öneriler sunar.

Behavioral(Davranışsal) Tasarım Desenleri

Bu tasarım desenleri özellikle nesneler arası iletişimlerin kurulmasında önemlidir.

J2EE Tasarım Desenleri

Bu tasarım desenleri özellikle sunum katmanı ile ilgilidir.Bu desenler Sun Java Center tarafından belirlenmiştir.

Kaynak: sedattelli.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu