NASIL YAPILIR?Haftanın Özeti

Programsız Olarak Dosyaları Şifreleyin ve Gizleyin

Bilgisayarınızdaki dosyaları, klasörleri herhangi bir programa gerek kalmadan şifrelemek ve aynı zamanda gizlemek ister misiniz? cevabınız evetse aşağıdaki kodları kullanarak ve video da yer alan adımları izleyerek klasörlerinizi programız olarak şifreleyebilirsiniz.

Klasörleri programız olarak şifrele

@ECHO OFF
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDPrivate
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock Your Secure Folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== YOUR-PASSWORD goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDPrivate
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu