Bilgisayar Donanımı ve Aksesuarları

Komut ile Disk Klonlama

Alt dizinler dahil olmak üzere dosya ve dizinleri kopyalama

Alt dizinler dahil olmak üzere dosya ve dizinleri sadece bir kaç komut ile kopyalamak ister misiniz?

Komut ile Disk Klonlama nasıl yalıpılır  videomuzu mutlaka izleyin.

H > Klonlanan Disk

G>  Yeni Disk

xcopy "H: \" "G: \" / h / i / c / k / e / r / y

Parametreler

PARAMETRELER
Parametre Açıklama
<Kaynak> Gereklidir. Kopyalamak istediğiniz dosyaların konumunu ve adlarını belirtir. Bu parametre, bir sürücü veya bir yol içermelidir.
[<Hedef>] Kopyalamak istediğiniz dosyaların hedefini belirtir. Bu parametre bir sürücü harfi ve iki nokta üst üste, bir dizin adı, bir dosya adı veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir.
/içinde Dosyaları kopyalamaya başlamadan önce aşağıdaki mesajı görüntüler ve yanıtınızı bekler:
Dosya (ları) kopyalamaya başlamak için herhangi bir tuşa basın
/ p Her bir hedef dosyayı oluşturmak isteyip istemediğinizi onaylamanızı ister.
/ c Hataları yok sayar.
/ v Hedef dosyaların kaynak dosyalarla aynı olduğundan emin olmak için her dosyanın hedef dosyaya yazıldığını doğrular.
/ q Xcopy mesajlarının görüntülenmesini engeller .
/ f Kopyalama sırasında kaynak ve hedef dosya adlarını görüntüler.
/ l Kopyalanacak dosyaların bir listesini görüntüler.
/ g Hedef şifrelemeyi desteklemediğinde şifresi çözülmüş Hedef dosyaları oluşturur .
/ g [: AA-GG-YYYY] Yalnızca belirtilen tarihte veya daha sonra değiştirilen kaynak dosyaları kopyalar. AA-GG-YYYY değerini dahil etmezseniz , xcopy , mevcut Hedef dosyalardan daha yeni olan tüm Kaynak dosyalarını kopyalar . Bu komut satırı seçeneği, değişen dosyaları güncellemenize olanak tanır.
/ u Kopyalar dosyaları Kaynak mevcut Hedef sadece.
/ben Eğer kaynak bir dizin veya joker ve içerdiği Hedef yok, xcopy varsayar Hedef belirten bir dizin adı ve yeni bir dizin oluşturur. Ardından, xcopy , belirtilen tüm dosyaları yeni dizine kopyalar. Varsayılan olarak, xcopy sen belirtmek için istemleri Hedef dosya ya da dizin değil.
/ s Dizinleri ve alt dizinleri, boş olmadıkları sürece kopyalar. / S atlarsanız , xcopy tek bir dizin içinde çalışır.
/dır-dir Boş olsalar bile tüm alt dizinleri kopyalar. Kullanım / e ile / sn ve / t komut satırı seçenekleri.
/ t Dosyaları değil, yalnızca alt dizin yapısını (yani ağacı) kopyalar. Boş dizinleri kopyalamak için / e komut satırı seçeneğini eklemelisiniz .
/ için Dosyaları kopyalar ve Kaynak dosyalarda varsa Hedef dosyalardaki salt okunur özniteliğini korur . Varsayılan olarak, xcopy salt okunur özniteliği kaldırır.
/ r Salt okunur dosyaları kopyalar.
/ h Gizli ve sistem dosyası özniteliklerine sahip dosyaları kopyalar. Varsayılan olarak, xcopy gizli veya sistem dosyalarını kopyalamaz
/ a Yalnızca arşiv dosyası öznitelikleri ayarlanmış Kaynak dosyaları kopyalar . / a , kaynak dosyanın arşiv dosyası özniteliğini değiştirmez. Kullanarak arşiv dosyası özniteliğini nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için attrib
/ m Arşiv dosyası öznitelikleri ayarlanmış Kaynak dosyaları kopyalar . Aksine / a , / m olarak belirtilen kaynak dosyalarda arşiv dosyası öznitelikleri kapalı dönüşler. Kullanarak arşiv dosyası özniteliğini nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için attrib
/ n NTFS kısa dosya veya dizin adlarını kullanarak kopyalar oluşturur. / n sen (olduğu, 8.3 karakter) FAT dosya sistemi adlandırma kuralı üzerinde gerekli olan bir FAT birimine veya bir NTFS biriminden dosyaları veya dizinleri kopyalamak için gerekli olan, Hedef dosya sistemi. Hedef dosya sistemi FAT veya NTFS olabilir.
Dosya sahipliği ve isteğe bağlı erişim kontrol listesi (DACL) bilgilerini kopyalar.
/ x Dosya denetim ayarlarını ve sistem erişim kontrol listesi (SACL) bilgilerini kopyalar ( / o anlamına gelir ).
/ exclude: DosyaAdı1 [+ [DosyaAdı2] [+ [DosyaAdı3] ()] Bir dosya listesi belirtir. En az bir dosya belirtilmelidir. Her dosya, dosyada ayrı bir satırda her dizeyle birlikte arama dizelerini içerecektir.
Dizelerden herhangi biri kopyalanacak dosyanın mutlak yolunun herhangi bir kısmıyla eşleştiğinde, bu dosya kopyalanamaz. Örneğin, dize belirterek obj dizini altındaki bütün dosyaları hariç tutar obj veya tüm dosyaları obj uzantısı.
/ Y Mevcut bir hedef dosyanın üzerine yazmak istediğinizi onaylamanızı istemeyi bastırır.
/ -Y Mevcut bir hedef dosyanın üzerine yazmak istediğinizi onaylamanızı ister.
/ile Yeniden başlatılabilir modda bir ağ üzerinden kopyalar.
/ b Dosyalar yerine sembolik bağlantıyı kopyalar. Bu parametre Windows Vista®’da tanıtıldı.
/ j Dosyaları arabelleğe almadan kopyalar. Çok büyük dosyalar için önerilir. Bu parametre Windows Server 2008 R2’de eklenmiştir.
/? Komut isteminde yardımcı olur.

Uyarılar

 • / Z kullanma

  Kopyalama aşamasında bağlantınızı kaybederseniz (örneğin, çevrimdışı duruma geçen sunucu bağlantıyı keserse), bağlantıyı yeniden kurduktan sonra devam eder. / z , her dosya için tamamlanan kopyalama işleminin yüzdesini de görüntüler.

 • COPYCMD ortam değişkeninde / y kullanarak .

  COPYCMD ortam değişkeninde / y kullanabilirsiniz . Komut satırında / -y kullanarak bu komutu geçersiz kılabilirsiniz . Varsayılan olarak üzerine yazmanız istenir.

 • Şifrelenmiş dosyaları kopyalama

  Şifrelenmiş dosyaların EFS’yi desteklemeyen bir birime kopyalanması bir hatayla sonuçlanır. Önce dosyaların şifresini çözün veya dosyaları EFS’yi destekleyen bir birime kopyalayın.

 • Dosya ekleme

  Dosyaları eklemek için, hedef için tek bir dosya, ancak kaynak için birden çok dosya belirtin (yani, joker karakterler veya dosya1 + dosya2 + dosya3 biçimi kullanarak).

 • Hedef için varsayılan değer

  Hedefi atlarsanız , xcopy komutu dosyaları geçerli dizine kopyalar.

 • Olmadığını belirtme Hedef , bir dosya veya dizin olduğunu

  Eğer Hedef , bir dizin içermiyorsa ve bir ters eğik çizgi () ile bitmez, aşağıdaki ileti görüntülenir:

  Does <Destination> specify a file name or directory name on the target(F = file, D = directory)?
  

Dosyanın veya dosyaların bir dosyaya kopyalanmasını istiyorsanız F tuşuna basın. Dosya veya dosyaların bir dizine kopyalanmasını istiyorsanız D tuşuna basın.

Bu iletiyi / i komut satırı seçeneğini kullanarak bastırabilirsiniz; bu , kaynak birden fazla dosya veya dizin ise xcopy’nin hedefin bir dizin olduğunu varsaymasına neden olur .

 • Hedef dosyalar için arşiv niteliğini ayarlamak için xcopy komutunu kullanma

  Xcopy komutu bu özellik kaynak dosyada kuruldu olsun veya olmasın, arşiv niteliği seti ile dosyalar oluşturur. Dosya öznitelikleri ve hakkında daha fazla bilgi için attrib

 • Xcopy ve diskcopy karşılaştırması

  Alt dizinlerdeki dosyaları içeren bir diskiniz varsa ve bunu farklı bir biçime sahip bir diske kopyalamak istiyorsanız, diskcopy yerine xcopy komutunu kullanın . Çünkü Diskcopy komut kopya diskleri izler halinde, kaynak ve hedef dosyalarınızın aynı biçime sahip olması gerekir. Xcopy komutu bu gereksinimi yoktur. Tam bir disk görüntüsü kopyasına ihtiyacınız olmadığı sürece xcopy kullanın .

 • Xcopy için çıkış kodları

  Xcopy tarafından döndürülen çıkış kodlarını işlemek için , bir toplu iş programında if komut satırındaki ErrorLevel parametresini kullanın. If kullanarak çıkış kodlarını işleyen bir toplu iş programı örneği için. Aşağıdaki tabloda her bir çıkış kodu ve bir açıklama listelenmektedir.

  TABLO 2
  Çıkış kodu Açıklama
  0 Dosyalar hatasız kopyalandı.
  1 Kopyalanacak dosya bulunamadı.
  2 Kullanıcı xcopy’i sonlandırmak için CTRL + C tuşlarına bastı .
  4 Başlatma hatası oluştu. Yeterli bellek veya disk alanı yok veya komut satırına geçersiz bir sürücü adı veya geçersiz sözdizimi girdiniz.
  5 Disk yazma hatası oluştu.

Örnekler

1. Tüm dosyaları ve alt dizinleri (boş alt dizinler dahil) A sürücüsünden B sürücüsüne kopyalamak için şunu yazın:

xcopy a: b: /s /e

2. Herhangi bir sistemi veya gizli dosyayı önceki örneğe dahil etmek için, / h komut satırı seçeneğini aşağıdaki gibi ekleyin :

xcopy a: b: /s /e /h

3. \ Reports dizinindeki dosyaları, 29 Aralık 1993’ten beri değişen \ Rawdata dizinindeki dosyalarla güncellemek için şunu yazın:

xcopy \rawdata \reports /d:12-29-1993

4. Önceki örnekte \ Reports’ta bulunan tüm dosyaları tarihe bakılmaksızın güncellemek için şunu yazın:

xcopy \rawdata \reports /u

5. Önceki komutla kopyalanacak dosyaların bir listesini elde etmek için (yani, dosyaları gerçekten kopyalamadan) şunu yazın:

xcopy \rawdata \reports /d:12-29-1993 /l > xcopy.out

Xcopy.out dosyası kopyalanacak her dosyayı listeler.

6. \ Customer dizinini ve tüm alt dizinleri H: ağ sürücüsündeki \\ Public \ Address dizinine kopyalamak, salt okunur özniteliğini korumak ve H: üzerinde yeni bir dosya oluşturulduğunda sorulmak için şunu yazın:

xcopy \customer h:\public\address /s /e /k /p

7. Önceki komutu vermek için, xcopy’nin yoksa \ Address dizinini oluşturduğundan emin olun ve yeni bir dizin oluşturduğunuzda görünen mesajı bastırın, / i komut satırı seçeneğini aşağıdaki gibi ekleyin :

xcopy \customer h:\public\address /s /e /k /p /i

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu 404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to cdn.dnscdn.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

 • cdn.dnscdn.org/cp_errordocument.shtml (port 443)