Java

Java Koşul İfadeleri

java da 2 çeşit karar verme cümlesi vardır.

 1. if cümleleri
 2. switch cümleleri

if Cümleleri

İf (statement)cümlesi Boolean ifadesi içerir .Bir if cümlesini bir veya daha fazla cümle takip edebilir.

if cümlesinin kullanımı;

 

Boolean ifade “true” olarak değerlendirildiğinde “İf” cümlesinin içeriği yerine getirilir.Eğer Boolean ifade “false” ise if cümlesinin sonrası çalıştırılır.

 

 if…else Cümleleri

if cümleleri isteğe bağlı olarak “else” cümleleri ile takip edilebilir.else cümlesi if’in “false” döndürmesi sonucunda çalıştırılır.

if..else’nin kullanımı;

 

 

Sonuç olarak compiler bize “else cümlesi çalıştırıldı.” ifadesini gösterecektir.

if…..else if ….else cümleleri;

if cümleleri isteğe göre else if …else cümleleri ile takip edilebilir.Çeşitli koşul içeren durumların test edilmesinde çok kullanışlıdır.

if cümlelerini kullanırken uymamız gereken kurallar:

 • if cümlesi else içeriyorsa ,else cümlesi mutlaka else, if’ten daha sonra gelmeli.
 •  if cümlesi herhangi bir sayıda “else if” cümlesi içerebilir ve bunlar mutlaka else cümlesinden önce gelmelidir.
 •  Her hangi bir else if cümlesi doğrulanırsa geriye kalan else if’lere ve else’ye bakılmaz.

Genel kullanım şekli:

 

Compiler çıktımız ” X’in değeri 15″ olacaktır.

İç içe if Cümleleri

İç içe geçmiş if cümleleri yazılabilir.Bir if veya else if cümlesinin içine başka bir if veya else if cümlesi yerleştirilebilir.Kullanımı şu şekildedir.

 

compiler çıktısı “X = 10 , Y = 5″ şeklinde olacaktır.

switch Cümleleri

switch cümleleri listede ki değerlere karşılık gelen değerleri kontrol eden cümlelerdir. Her bir değere “case” denir ve değerler her case için kontrol edilir.Kullanım şekli;

switch cümlelerini yazmanın kuralları;

 • switch cümlelerinin değişkenleri sadece byte,short,int veya char olabilir.
 • switch’in içerisine her hangi case numarasını yazabilirsin.
 • switch ve case’in içerisindeki değerler aynı veri tipinde ve sabit veya gerçek değerler olmalı.
 • değer her hangi bir case’ e eşit olduğunda “break” ifadesine ulaşılana kadar çalıştırılır.
 • “break” cümlesine ulaştığımızda switch sonlandırılır ve switch’i takip eden satıra atlanılır.
 • Eğer bazı case’lerde  “break” kullanılmamışsa break’a ulaşana kadar kontrol sağlanamaz.
 • switch cümleleri isteğe bağlı olarak “default” durumu barındırırlar.”default” durumu switch’in sonuna yazılır ve hiç bir case durumu doğru değil ise çalıştırılır.Zaten en sonda kullanıldığı için break’a ihtiyacı yoktur.

 

program compile edildiğinde ;

S

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu