Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji

Fen ve teknoloji söz öbeği genellikle herkes tarafından bilinen bir terimdir. Fen teriminin kısaca anlamı; yaşadığımız dünyayı anlamak için izlediğimi

Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı
Teknoloji Tasarım İcatlar
Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme

Fen ve teknoloji söz öbeği genellikle herkes tarafından bilinen bir terimdir. Fen teriminin kısaca anlamı; yaşadığımız dünyayı anlamak için izlediğimiz gözlem ve veri açıklamalarına dayanan sistemli bir yoldur. Fen anlamı gereğide deneysel kanıtlara ve bilimsel teorik açıklamalara dayanmamaktadır. Teknoloji ise; insanların ihtiyaç ve istek doğrultusunda araçlar, yapılar veya sistemlerin oluşturulduğu süreçtir.

Bu iki dal birleştirilerek çok yönlü hale getirilmiştir. Her iki dalda benzer özellikler ve beceriler bulunması zihinsel alışkanlıkların gelişmesini sağlamıştır. Fen ile teknoloji terimi amaçları doğrultusunda birbirinden ayrılmaktadır. Fenin amacı; doğal dünyayı anlarak ve kavrayarak açıklamak iken, teknolojinin amacı; insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm yolları bulmaktadır.

 

Bu iki farklı amaç birleştirilerek çok yönlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir bilim dalı elde edinilmiştir. Elde edinilen fen ve teknoloji dalının amacı ise; dünyayı anlamakta ve pozitif bilimlerin geliştirilmesinde öğrencilere yardımcı olmaktır.

Fen ve Teknoloji Dersinin İçeriği

Fen ve teknoloji dersi ülkemizde dördüncü sınıftan itibaren öğrencilere öğretilmektedir. Bu ders kapsamında kimi zaman öğrenciler laboratuvarlarda ders görmektedir kimi zaman ise sınıflarında ders görmektedirler. Dersin içeriği doğa bilimi, insan fizyolojisi ve buluşlardır.

fen ve teknoloji

Dersin içeriği doğrultusunda öğrenciler kimi zaman ders kitaplarında uygulama ve etkinlik kısmını faaliyet olarak gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyet kısmında öğrencilerin zeka işlevselliği, bilime olan yatkınlığı, dış dünyaya duyarlılığı ve algılama gücü arttırılması amaçlanmıştır. Genellikle dersliklerde eğitimi verilen dersin, görsel videolarla da eğitimi yapılmaktadır. Eğitim şekli olarak laboratuvar esas alınması istenilse de öğrencilerin yaşları ve merakları göz önünde bulundurularak sınıflıklar tercih edilmektedir.

 

Fen Eğitiminin Amaç ve Hedefleri

Fen eğitimin başlıca amaçları; fen konularında öğrencilere temel fen bilgilerini vererek alana eğilimlerini sağlamak, fen ile teknoloji arasındaki ilişkiyi temel mesleki ve öğrenim şeklini oluşturmak, zihinsel işlevselliği arttırmak, psikomotor hedefleri kapsamına giren bedensel ve zihinsel becerileri arttırmaktır.

Bu tip zihinsel, bedensel ve ruhsal beceri geliştiren ders, toplum arasında doğa ve bilim arasındaki ilişkiyi kurmak olarakta tanımlanmaktadır. Her yıl yenilenen müfredatı ile ders ülkemizde işlenmeye devam etmektedir.

No votes yet.
Please wait...

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
Fen ve Teknoloji