Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı sanayi ve teknolojik ürünler konusundan bir çok hazırlama yetkilendirme, bilgilendirme ve benzeri işlemeleri yürüt

Fen ve Teknoloji
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
8.Sınıf Fen ve Teknoloji

Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı sanayi ve teknolojik ürünler konusundan bir çok hazırlama yetkilendirme, bilgilendirme ve benzeri işlemeleri yürütmektedir. Bilim, teknoloji ve sanayinin ortak noktası insandır. Bilim doğadaki görüngeleri açıklamaya, teknoloji insan dünyasını kolaylaştırmaya ve geliştirmeye çalışır. Sanayi ise ham maddeleri işleyerek enerji kaynakları oluşturulan tüm yöntemlerin ve araç gereçlerin içinde bulunduğu endüstridir. Sanayi, bilim ve teknoloji kavramları anlam olarak birbirine benzemese de sanayi bilim ve teknoloji sayesinde ortaya çıkmıştır. Tarihte sanayi devrimden sonra teknoloji ve bilime verilen önem oldukça artmıştır. Modern bilimin oluşmaya başlamasıyla birlikte teknoloji ve bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bir çok konu da olduğu gibi teknoloji, sanayi ve bilim kavramlarının anlamları konusunda da birden fazla teori öne sürülmüş, değiştirilmiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kavramları Arasındaki İlişki

Sanayi devriminden sonra bilim teknolojinin temeli olmaya başlamıştır. Teknoloji bir çok kişi tarafından bilimin uygulaması olarak tarif edilse de teknoloji ortaya fiziksel, somut bir ürün ortaya koyar. Bilim ise soyut olan bilgiyi araştırır ve teori şeklinde ortaya koyar. Bilimin öne sürdürdüğü teorileri kullanarak bir şeylerin üretilmeye çalışılmasına uygulamalı bilim denilmektedir. Daha açık bir ifade ile sanayi teknoloji ve bilim arasındaki ilişki bilim bir teori öne sürer, uygulamalı bilim sayesinde teknoloji ortaya çıkar ve teknolojinin ekonomik faaliyetlerle bir buluşunu kullanıma sunmasıyla sanayi oluşur. Günümüzde sanayi ve teknoloji hızla gelişirken bilime verilen önemde giderek artarak daha fazla araştırma yapılmaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın görevleri kalkınma planı ya da yıllık program hazırlayarak sanayi politikalarını, stratejilerini ve ürünlerini koşullara uygun olup olmadığını denetlemek, istatistiklerini üretmenin yanı sıra ekonomik kalkınma planı hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın bir başka görevi organize sanayi ve sanayi sitelerinin alt yapılarını üste yapı tesislerini destekleyerek işletmelerin rekabetini düzenlemektir. Aynı zamanda metroloji politikasını hazırlamak, strateji geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın görevleri arasında yer almaktadır.

No votes yet.
Please wait...

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı